RATSASTUKSEN 
TAITOTASOT

Ratsastuksessa turvallisuus on suuressa roolissa, kun noustaan hevosen tai ponin selkään on tärkeä tietää ja osata tunnistaa oma kokemus, jotta turhilta riskeiltä vältyttäisiin. Hevoset ovat erilaisia, aivan kuten me ihmiset, toiset hevoset ovat herkempiä kuin toiset ja ratsastusta ohjaavan on hyvä tietää ratsastajan taitotasosta, jotta oikeanlainen hevonen valikoituu oikealle ratsastajalle.


Kuparihumman taitotasot pohjautuvat Suomen Ratsastajainliiton kouluratsastuksen kilpailutasoihin ja ohjelmiin, joita on vuosia hyödynnetty ratsastustaidon määrittelyssä. Kilpailuohjelmat alkavat raviohjelmista ja jatkuvat aina vaativampiin luokkiin. Olemme kuitenkin halunneet tuoda joka tasolle mukaan näkökulmaa ratsastuksen ja hevostaitojen positiivisesta vaikutuksesta arkielämään. Tutustu lisää tarkempiin kuvauksiin ja tunnista oma tasosi.

HUMMA I - Pienin askelin alkuun

Humma I -taso vastaa niin kutsuttua alkeiskurssia, mutta me Kuparihummassa olemme halunneet tehdä alkeiskurssista laajemman kokonaisuuden. Suunnittelimme siis ryhmän hevos- ja ratsastusharrastuksen vasta-alkajille, jossa opetellaan ratsastuksen alkeiden lisäksi myös enemmän hevosista, niiden lajityypillisestä käyttäytymisestä, hoitamisesta ja käsittelystä, unohtamatta talliyhteisössä tarvittavia kaveri- ja ryhmätyöskentelytaitoja. 

Humma I -taso eikä vaadi aikaisempaa kokemusta hevosista tai ratsastuksesta, aloitamme pienin askelin yhdessä aivan alusta ja hyödynnämme monenlaista pedagogiikkaa.

Humma I -tason käytyäsi osaat taluttaa hevosta tai ponia, harjata ja varustaa ponin ratsastukseen. Osaat nousta selkään turvallisesti, pysäyttää ja lähteä liikkeelle sekä ohjata hevosta. Olet päässyt kokeilemaan ravia sekä ratsastusta ilman avustajaa. Osaat myös nimetä muutamia ratsastusradan teitä.

HUMMA II – Seuraava askel

Humma II -taso on meidän Kuparihummalaisten suunnittelema jatkokurssi Humma I -tasolle, siinä jatketaan hevosen/ponin itsenäisen ohjaamisen harjoittelua sekä opiskellaan lisää ratsastusradan eri teitä ja liikennesääntöjä. Tutustutaan enemmän eri askellajeissa ratsastamiseen ja kevyeen raviin. Tehdään perusistunnan, tasapainon ja kehonhallinnan harjoituksia sekä leikitään hevosten kanssa. Joskus vielä tarvitaan avustajaa, koska jokainen etenee omaan ja itselle sopivaan yksilölliseen tahtiin. Opitaan paljon myös lisää hevosen varusteista ja niistä huolehtimisen tärkeydestä. Talliyhteisön merkitys alkaa korostua ja opittuja taitoja voidaan tuoda myös arkielämään kotona.

Humma II – tason käytyäsi osaat varustaa ja hoitaa hevosta/ponia turvallisesti ja itsenäisemmin, olet oppinut mitä on tärkeä huomioida ja havainnoida hevosista ennen ratsastusta. Ratsastuksessa pystyt hallitsemaan itsenäisesti hevosta käynnissä ja ravissa, olet ehkä kokeillut jo vähän laukkaakin tai ylittänyt maapuomin. Kevyt ravi alkaa sujua paremmin.

HUMMA D – Turvallisesti harrastamaan

Humma D -taso vastaa perustasoa, jossa hevosen/ponin hoitaminen ja varustaminen on itsenäistä, hevostaidot karttuvat kokoajan. Hevosen hallitseminen eri askellajeissa tulee tutummaksi ja laukkaharjoitukset lisääntyvät. Opit lisää hevosen ohjaamiseen ja kääntämiseen tarvittavista oikeista avuista ja istunta-avun vaikutuksesta. Halutessa voidaan aloittaa esteharjoituksia puomeilla, opetella kevyttä istuntaa ja esteratsastuksen alkeita.

Humma D -tason käytyäsi hevosen varustaminen ja hoitaminen ratsastustunnille ja pois tunnilta on itsenäistä. Osaat hallita hevosen/ponin kaikissa askellajeissa, tasapainosi on kehittynyt ja ymmärrät enemmän tarvittavien apujen merkityksiä. Ryhmässä ratsastaminen, kannustava ja toiset huomioonottava tallietiketti sujuu sinulta ja osaat pyytää apua tarvittaessa. Olet oppinut kevyen istunnan ja esteratsastuksen alkeita, ehkä ylittänyt jo ensimmäisen esteesi.

HUMMA C – Ilolla uutta oppimaan

Humma C -taso vastaa ratsastuksen kilpailujärjestelmän Helppo C -tasoa. Ratsastaja oppii hallitsemaan erilaisia hevosia kaikissa askellajeissa kehittyen. Laukkatehtävien ja laukan ylläpitäminen alkaa sujua. Ratsastaja oppii hevosen asettamisen, taivuttamisen merkityksestä sekä säätelemään eri askellajien tempoa ja tahtia. Käsitteet puolipidäte ja tasainen kuolaintuntuma tulevat tutuksi. Omien apujen käytön hallinta paranee ja kehonhallinta kehittyy. Ratsastaja oppii halutessaan este/kevyen istunnan eron sekä lähestymään, mukautumaan ja ylittämään esteitä (50-60cm). Humma C -tasolla keskitytään hiomaan istuntaa, ratsastusradan teiden tarkkuutta ja aloitetaan sivuttaisliikkeiden, kuten pohkeenväistön harjoitteleminen.

Hevosten tarpeiden ymmärtäminen korostuu ja ratsastaja oppii huomioimaan perusteita hevosen terveydestä, huomaa poikkeuksia ja osaa hoitaa sekä huoltaa hevosen ennen ja jälkeen ratsastuksen mm. pestä hevosen jalat ja loimittaa. Muiden huomioiminen, toisten auttaminen sekä hyvät tallitavat ovat hallussa

HUMMA B – Hyvinvoiva hevonen ja ratsastaja

Humma B -taso vastaa ratsastuksen kilpailujärjestelmän Helppo B -tasoa. Ratsastaja oppii työskentelemään sujuvasti tunneilla eri tehtävien parissa, eri hevosilla ja kaikissa askellajeissa. Vaikuttaminen hevoseen liikkeen aikana sujuu. Humma B -tason tärkeä kehitettävä asia on pehmeä, joustava ja vakaa tuntuma hevosen suuhun. Harjoittelu jatkuu erilaisten sivuttaisliikkeiden parissa eri askellajeissa. Siirtymiset eri askellajien välillä alkavat sujua. Keskiaskellajit, kuten keskikäynti, ravi ja laukka tulevat tutuiksi. Halutessa estetehtävissä opit ylittämään pysty- ja okseriesteitä (60-80cm), sarjaesteitä ja suhteutetut linjat tulevat tutuksi.

Hevosen hyvinvoinnin ymmärtäminen korostuu ja opit itsenäisemmin huolehtimaan ja ottamaan huomioon hevosen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opit lisää hevosen perusarkeen liittyvistä asioista, kuten ruokinnasta, tallihygieniasta, hevosen jalkojen ja kavioiden hoidosta. Osaat opastaa muita. Tutustut paremmin omaan itseesi ratsastajana, tunnistat omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

HUMMA A – Itsenäinen oppija

Humma A -taso vastaa ratsastuksen kilpailujärjestelmän Helppo A -tasoa. Tällä tasolla ratsastavalla on jo kokemusta ja osaamista erilaisten hevosten ratsastamisesta. Ratsastaja ymmärtää erityisesti tuntuman merkityksen, apujen käyttö on tiedostettua ja hallittua. Ratsastuksessa syvennytään hienosäätämään hevosen ja ratsastajan yhteistyötä sekä ratsastajan apujen käyttöä. Työskennellään hevosen muodon ja suoruuden kehittämisessä ja aloitetaan hevosen kokoamiseen tähtäävät tehtävät. Avo- ja sulkutaivutus, vastalaukka ja laukanvaihdot tulevat tutuksi. Esteratsastuksessa halutessa ylität estekorkeudet 80-90cm, laukan säätely, temponmuutokset ja etäisyysarviointi kehittyvät.

Osaat ennakoida hevosen toimintaa ja huolehtia hevosen hyvinvoinnista. Olet vastuullinen talliyhteisön toimija, osaat huolehtia myös muiden turvallisuudesta ja opastaa toisia turvallisiin toimintatapoihin. Esimerkilläsi kannustat muita ja ymmärrät, että ratsastus on jatkuvaa oppimista.

OTA YHTEYTTÄ

KUPARIHUMMA OY 

Hakolahdenniementie 1,
82590 Närsäkkälä
3321866-3
Tietosuojaseloste