KAROLIINA 
OHVANAINEN

Sosionomi YAMK,
Yhteisöpedagogi AMK,
 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja,
Aggression Replacement Training® -ohjaaja,
Lapset Puheeksi® -menetelmäkouluttaja


Hyvinvoinnin edistämisen osaaja

Karoliina on joensuulainen, Kiteeltä kotoisin oleva hyvinvoinnin edistämisen ammattilainen. Karoliinalla on vuosien kokemus sosiaalialan työtehtävistä sijaishuollosta perhetyöhön sekä lähes 10 vuoden työkokemus koulukuraattorina toimimisesta. Koulumaailma ja perheissä työskentely on tullut Karoliinalle tutuksi ja tärkeäksi tavaksi kohdata lapset ja perheet heidän arkiympäristöissään.

Jokainen on ainutlaatuinen


Karoliina uskoo vahvasti systeemiseen ajattelutapaan, jossa lapsen ja perheen elämä nähdään kokonaisuutena kaikkien osien vaikuttaen toisiinsa. Merkittävintä on tavoitella lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämistä lapsen kehitysympäristöistä ja perheen arkiympäristöistä käsin. Jokainen lapsi ja perheyhteisö on ainutlaatuinen ja ansaitsee kunnioittavan, kuulevan ja ratkaisukeskeisen kohtaamisen. Karoliina haluaa tuoda työskentelyyn mukaan yhä enemmän myös luonto- ja eläinavusteisuutta, koska kokee itse luonnon ja eläinten rahoittavan vaikutuksen olevan portti hyvinvoinnin lähteille. 

"Jotta voin olla muille avuksi, haluan huolehtia omasta hyvinvoinnistani parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaalista hyvinvointia tuovat itselle rakkaat ihmiset, oma perhe. Psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tukee itselle tärkeä ratsastusharrastus ja kaikki se tekeminen, joka liittyy hevosten ja ylipäätään eläinten kanssa puuhailuun. Ratsastuksesta olen löytänyt itselleni tärkeimmän palautumiskeinon, joka toimii sekä mielelle että keholle."

Kuparihummassa Karoliina toimii neuropsykiatrisena valmentajana tarjoten valmennusta sekä yksilö - että ryhmämuotoisena, ja erillistä vanhempainohjausta, hyödyntäen koulutuksiaan ja vahvaa työelämän kokemustaan. Ammattilaisia Karoliina kouluttaa Lapset Puheeksi® -työmenetelmään ja tarjoaa konsultaatio apua neuropsykiatristen piirteiden parissa työskenteleville.

Odotan ilolla kohtaamistamme!

OTA YHTEYTTÄ

KUPARIHUMMA OY 

Hakolahdenniementie 1
82590 Närsäkkälä
3321866-3
Tietosuojaseloste